Komu przysługuje pomoc prawna?

przysługuje osobie fizycznej, która złoży na piśmie oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Gdzie mieści się punkt pomocy prawnej?

lokalizacja:

ul.Rynek 14 pok.3
tel.  77 444 79 14

czynne

pon.,wt.,śr.,pt.: g. 10-14
czw.: g. 14-18
Co obejmuje pomoc prawna?
  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym, lub sądowoadministracyjnym, lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1) i 2) ale z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Czy należy dokonać rejestracji wizyty?

Tak, Rejestrację wizyt prowadzi Starostwo telefonicznie 77/444 79 14 codziennie w godz. 9-11

Kto udziela porady prawnej?

Radca prawny lub adwokat.
Koordynatorem zespołu jest radca prawny Jacek Bąbka (tel. +48 668832827)

Kto finansuje pomoc prawną?

Zadanie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem finansowanym ze środków publicznych. Realizacja zadania powierzona została przez Powiat Brzeski na podstawie umowy – Fundacji Badań Nad Prawem we Wrocławiu (KRS 0000245814).

.